PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ATATÜRK'ün İnkılapları


 1. Türk Harf Devrimi - Atatürk ve Harf Reformu
 2. Atatürk'e Göre Medeniyet
 3. Ankara'nın Başkent Olması
 4. Cumhuriyetin İlanı
 5. Halifeliğin Kaldırılması
 6. Türkiye'nin Yeniden İdari Teşkilâtlanması
 7. Saltanatın Kaldırılması
 8. Kurulan Siyasi Partiler
 9. Takrir-i Sükun Kanunu
 10. Eğitim Politikası
 11. Milli Eğitim Sisteminin Esasları
 12. Türk Milli Eğitim'in Önemi
 13. Milli Eğitim
 14. Tevhid-i Tedrisat Kanunu Ve Medreselerin Kaldırılması
 15. Yeni Türk Harflerin Kabulü
 16. Türk Dil Çalışmaları
 17. Milli Kültür
 18. Milli Tarih
 19. Güzel Sanatlar
 20. Anayasanın Kabulü (Teşkilâti Esasiye Kanunu)
 21. Türk Medeni Kanunu Ve Türk Ceza Kanunu
 22. Bayındırlık Alanında Gelişmeler
 23. Milli Ekonomının Kurulması
 24. Sanayi Alanında Gelişmeler
 25. Tarım Alanında Gelişmeler
 26. Ticaret Alanında Gelişmeler
 27. Din Kurumlarının Düzenlenmesi
 28. Kadının Türk Toplumundaki Yeri
 29. Kıyafette Değişiklik
 30. Sağlık Hizmetleri
 31. Soyadı Kanunu
 32. Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik
 33. Atatürk Devrimleri
 34. Atatürk Devrimleri