PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran Surelerinin Türkçe Meali ( Açıklaması )


Sayfa : [1] 2

 1. Alfabetik Sıraya Göre Sure Adı ve Kuran-ı Kerimdeki Sıraları
 2. Fatiha Suresinin İsminin Anlamı - Fatiha Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 3. Bakara Suresinin İsminin Anlamı - Bakara Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 4. Ali İmran Suresinin İsminin Anlamı - Ali İmran Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 5. Nisa Suresinin İsminin Anlamı - Nisa Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 6. Maide Suresinin İsminin Anlamı - Maide Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 7. Enam Suresinin İsminin Anlamı - Enam Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 8. Araf Suresinin İsminin Anlamı - Araf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 9. Enfal Suresinin İsminin Anlamı - Enfal Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 10. Tevbe Suresinin İsminin Anlamı - Tevbe Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 11. Yunus Suresinin İsminin Anlamı - Yunus Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 12. Hud Suresinin İsminin Anlamı - Hud Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 13. Yusuf Suresinin İsminin Anlamı - Yusuf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 14. Rad Suresinin İsminin Anlamı - Rad Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 15. İbrahim Suresinin İsminin Anlamı - İbrahim Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 16. Hicr Suresinin İsminin Anlamı - Hicr Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 17. Nahl Suresinin İsminin Anlamı - Nahl Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 18. İsra Suresinin İsminin Anlamı - İsra Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 19. Kehf Suresinin İsminin Anlamı - Kehf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 20. Meryem Suresinin İsminin Anlamı - Meryem Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 21. Ta Ha Suresinin İsminin Anlamı - Ta Ha Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 22. Enbiya Suresinin İsminin Anlamı - Enbiya Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 23. Hac Suresinin İsminin Anlamı - Hac Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 24. Müminun Suresinin İsminin Anlamı - Müminun Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 25. Nur Suresinin İsminin Anlamı - Nur Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 26. Furkan Suresinin İsminin Anlamı - Furkan Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 27. Şuara Suresinin İsminin Anlamı - Şuara Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 28. Neml Suresinin İsminin Anlamı - Neml Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 29. Kasas Suresinin İsminin Anlamı - Kasas Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 30. Ankebut Suresinin İsminin Anlamı - Ankebut Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 31. Rum Suresinin İsminin Anlamı - Rum Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 32. Lokman Suresinin İsminin Anlamı - Lokman Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 33. Secde Suresinin İsminin Anlamı - Secde Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 34. Ahzab Suresinin İsminin Anlamı - Ahzab Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 35. Sebe Suresinin İsminin Anlamı - Sebe Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 36. Fatır Suresinin İsminin Anlamı - Fatır Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 37. Yasin Suresinin İsminin Anlamı - Yasin Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 38. Saffat Suresinin İsminin Anlamı - Saffat Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 39. Sad Suresinin İsminin Anlamı - Sad Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 40. Zümer Suresinin İsminin Anlamı - Zümer Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 41. Mümin Suresinin İsminin Anlamı - Mümin Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 42. Fussilet Suresinin İsminin Anlamı - Fussilet Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 43. Şura Suresinin İsminin Anlamı - Şura Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 44. Zuhruf Suresinin İsminin Anlamı - Zuhruf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 45. Duhan Suresinin İsminin Anlamı - Duhan Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 46. Casiye Suresinin İsminin Anlamı - Casiye Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 47. Ahkaf Suresinin İsminin Anlamı - Ahkaf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 48. Muhammed Suresinin İsminin Anlamı - Muhammed Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 49. Fetih Suresinin İsminin Anlamı - Fetih Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 50. Hucurat Suresinin İsminin Anlamı - Hucurat Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 51. Kaf Suresinin İsminin Anlamı - Kaf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 52. Zariyat Suresinin İsminin Anlamı - Zariyat Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 53. Tur Suresinin İsminin Anlamı - Tur Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 54. Necm Suresinin İsminin Anlamı - Necm Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 55. Kamer Suresinin İsminin Anlamı - Kamer Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 56. Rahman Suresinin İsminin Anlamı - Rahman Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 57. Vakıa Suresinin İsminin Anlamı - Vakıa Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 58. Hadid Suresinin İsminin Anlamı - Hadid Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 59. Mücadele Suresinin İsminin Anlamı - Mücadele Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 60. Haşr Suresinin İsminin Anlamı - Haşr Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 61. Mümtehine Suresinin İsminin Anlamı - Mümtehine Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 62. Saf Suresinin İsminin Anlamı - Saf Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 63. Cuma Suresinin İsminin Anlamı - Cuma Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 64. Münafikun Suresinin İsminin Anlamı - Münafikun Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 65. Tegabun Suresinin İsminin Anlamı - Tegabun Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 66. Talak Suresinin İsminin Anlamı - Talak Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 67. Tahrim Suresinin İsminin Anlamı - Tahrim Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 68. Mülk Suresinin İsminin Anlamı - Mülk Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 69. Kalem Suresinin İsminin Anlamı - Kalem Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 70. Hakka Suresinin İsminin Anlamı - Hakka Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 71. Mearic Suresinin İsminin Anlamı - Mearic Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 72. Nuh Suresinin İsminin Anlamı - Nuh Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 73. Cin Suresinin İsminin Anlamı - Cin Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 74. Müzzemmil Suresinin İsminin Anlamı - Müzzemmil Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 75. Müddessir Suresinin İsminin Anlamı - Müddessir Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 76. Kıyamet Suresinin İsminin Anlamı - Kıyamet Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 77. İnsan Suresinin İsminin Anlamı - İnsan Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 78. Mürselat Suresinin İsminin Anlamı - Mürselat Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 79. Nebe Suresinin İsminin Anlamı - Nebe Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 80. Naziat Suresinin İsminin Anlamı - Naziat Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 81. Abese Suresinin İsminin Anlamı - Abese Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 82. Tekvir Suresinin İsminin Anlamı - Tekvir Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 83. İnfitar Suresinin İsminin Anlamı - İnfitar Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 84. Mutaffifın Suresinin İsminin Anlamı - Mutaffifın Suresinin Adının Anlamı ve Açıklamas
 85. İnşikak Suresinin İsminin Anlamı - İnşikak Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 86. Büruc Suresinin İsminin Anlamı - Büruc Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 87. Tarık Suresinin İsminin Anlamı - Tarık Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 88. Ala Suresinin İsminin Anlamı - Ala Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 89. Gaşiye Suresinin İsminin Anlamı - Gaşiye Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 90. Fecr Suresinin İsminin Anlamı - Fecr Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 91. Beled Suresinin İsminin Anlamı - Beled Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 92. Şems Suresinin İsminin Anlamı - Şems Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 93. Leyl Suresinin İsminin Anlamı - Leyl Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 94. Duha Suresinin İsminin Anlamı - Duha Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 95. İnşirah Suresinin İsminin Anlamı - İnşirah Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 96. Tin Suresinin İsminin Anlamı - Tin Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 97. Alak Suresinin İsminin Anlamı - Alak Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 98. Kadir Suresinin İsminin Anlamı - Kadir Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 99. Beyyine Suresinin İsminin Anlamı - Beyyine Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 100. Zilzal Suresinin İsminin Anlamı - Zilzal Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 101. Adiyat Suresinin İsminin Anlamı - Adiyat Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 102. Karia Suresinin İsminin Anlamı - Karia Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 103. Tekasür Suresinin İsminin Anlamı - Tekasür Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 104. Asr Suresinin İsminin Anlamı - Asr Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 105. Hümeze Suresinin İsminin Anlamı - Hümeze Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 106. Fil Suresinin İsminin Anlamı - Fil Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 107. Kureyş Suresinin İsminin Anlamı - Kureyş Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 108. Maun Suresinin İsminin Anlamı - Maun Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 109. Kevser Suresinin İsminin Anlamı - Kevser Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 110. Kafirun Suresinin İsminin Anlamı - Kafirun Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 111. Nasr Suresinin İsminin Anlamı - Nasr Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 112. Tebbet Suresinin İsminin Anlamı - Tebbet Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 113. İhlas Suresinin İsminin Anlamı - İhlas Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 114. Felak Suresinin İsminin Anlamı - Felak Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 115. Nas Suresinin İsminin Anlamı - Nas Suresinin Adının Anlamı ve Açıklaması
 116. Kuran Surelerinin İsimlerinin Anlamı - Kuranı Kerim Surelerinin Adlarının Anlamı
 117. Mekkede İndirilen Kuranı Kerim Sureleri - Mekkede İndirilen Kuran Sureleri ve Ayet
 118. Medinede İndirilen Kuranı Kerim Sureleri - Medinede İndirilen Kuran Sureleri ve Ayet
 119. Kuranı Kerim Surelerinin Ayet Sayıları - Hangi Sure Nerede İndirilmiştir
 120. Kuranı Kerim Surelerinin Listesi - Kuran Sure Numaraları - Kuranı Kerim Sure Numarası
 121. Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
 122. Kuran Surelerinin Türkçe Meali - Kuran-ı Kerim Surelerinin Türkçe Açıklaması (Meali)
 123. Kuran-ı Kerim Surelerinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu - Kuran Surelerinin Okunuşu
 124. Nas Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 125. Felak Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 126. İhlas Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 127. Leheb Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 128. Nasr Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 129. Kafirun Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 130. Kevser Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 131. Maun Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 132. Kureyş Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 133. Fil Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 134. Hümeze Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 135. Asr Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 136. Tekasür Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 137. Kaaria Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 138. Adiyat Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 139. Zilzal Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 140. Beyyine Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 141. Kadir Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 142. Alak Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 143. Tin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 144. İnşirah Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 145. Duha Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 146. Leyl Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 147. Şems Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 148. Beled Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 149. Fecr Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 150. Gasiye Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 151. Ala Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 152. Tarik Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 153. Buruc Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 154. İnsikak Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 155. Mutaffifin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 156. İnfitar Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 157. Tekvir Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 158. Abese Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 159. Naziat Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 160. Nebe Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 161. Murselad Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 162. İnsan Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 163. Kıyamet Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 164. Müddessir Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 165. Müzzemmil Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 166. Cinn Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 167. Nuh Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 168. Mearic Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 169. Hakka Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 170. Kalem Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 171. Mülk Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 172. Tahrim Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 173. Talak Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 174. Tegabun Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 175. Munafikun Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 176. Cuma Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 177. Saff Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 178. Mumtahine Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 179. Hasr Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 180. Mucadele Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 181. Hadid Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 182. Vakia Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 183. Rahman Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 184. Kamer Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 185. Necm Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 186. Tur Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 187. Zariyat Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 188. Kaf Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 189. Hucurat Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 190. Fetih Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 191. Muhammed Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 192. Ahkaf Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 193. Casiye Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 194. Duhan Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 195. Zuhruf Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 196. Sura Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 197. Fussilet Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 198. Mumin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 199. Zümer Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 200. Sad Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 201. Saffat Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 202. Yasin Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 203. Fatir Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 204. Sebe Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 205. Ahzab Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 206. Secde Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 207. Lokman Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 208. Rum Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 209. Ankebut Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 210. Kasas Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 211. Neml Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 212. Suara Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 213. Furkan Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 214. Nur Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 215. Muminun Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 216. Hacc Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 217. Enbiya Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 218. Taha Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 219. Meryem Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 220. Kehf Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 221. Isra Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 222. Nahl Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 223. Hicr Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 224. İbrahim Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 225. Rad Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 226. Yusuf Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 227. Hud Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 228. Yunus Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 229. Tevbe Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 230. Enfal Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 231. Araf Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 232. Enam Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 233. Maide Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 234. Nisa Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 235. Ali İmran Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 236. Bakara Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 237. Fatiha Suresinin Latin Harflerle Arapça Okunuşu
 238. Hud Suresinin Türkçe Meali (Açıklaması)
 239. Yunus Suresinin Türkçe Meali (Açıklaması)
 240. Fatiha Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 241. Bakara Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 242. Ali İmran Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 243. Nisa Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 244. Maide Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 245. Enam Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 246. Araf Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 247. Enfal Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 248. Tevbe Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 249. Yusuf Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )
 250. Rad Suresinin Türkçe Meali ( Açıklaması )