PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. İyonik Bileşik Nedir
 2. Asbest Minerali
 3. Isının Cisimler Üzerindeki Etkileri
 4. Bazlar Ders Notu
 5. Alüminyum Sülfatın Kimyasal Özellikleri
 6. Kimya Ödev Kapakları - Kimya Dersi Performans Ödevi Kapakları
 7. Agent Orange
 8. Aktif Karbon
 9. Akışkanlaştırıcı
 10. Alkalimetri
 11. Amperometrik Titrasyon
 12. Kütlenin Korunumu Yasası
 13. Silisyum
 14. Östrojen - Östrojen Nedir - Östrojen Hakkında
 15. Dikarboksilik Asit
 16. Bileşikler - Lityum Florür Hakkında - Lif Bileşiği
 17. 8A Grubu Elementleri - Asal Gazlar Hakkında - Soygazlar
 18. Nükleer İzomer - İzomer Hakkında - Nükleer İzomer Uyarılması
 19. Amonyak,Amonyak Nedir ?
 20. Suyun Kimyasal Özellikleri
 21. Potasyum Nitrat - Kimya - Potasyum Nitrat Nedir
 22. Sodyum Bikarbonat - Sodyum Bikarbonat Nedir
 23. Hiperkonjugasyon Ve Teorik Organik Kimya Hakkinda
 24. Kimya Terimleri Sözlüğü
 25. Hava Kirliliği Ve Asit Yağmurlarının Çevre İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi
 26. Atom Modelleri ve Tarihçeleri
 27. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 28. Nükleer Enerji - Nükleer Enerji Nedir
 29. Zincirleme Çekirdek Tepkimesi - Zincirleme Çekirdek Tepkimesi Nedir
 30. Hidrojen İzotopları - Hidrojen İzotopları Nedir - Hidrojen İzotopları Hakkında
 31. Bağıl Atom Kütlesi - Bağıl Atom Kütlesi Hakkında - Atom Kütlesi
 32. Bant Teorisi - Bant Teorisi Nedir - Bant Teorisi Hakkında
 33. Biyomolekül Nedir - Biyomolekül - Biyomolekül Hakkında
 34. Hidrometalurji - Hidrometalurji Nedir - Hidrometalurji Hakkında
 35. Karbon Allotropları - Karbon Allotropları Hakkında - Karbon Allotropları Nedir
 36. Elementler - Kaliforniyum - Kaliforniyum Hakkında
 37. Elementler - Ununoktiyum - Ununoktiyum Özellikleri - Ununoktiyum Nedir
 38. Ünlü Kimyagerler - Kimyager Listesi - Kimya Bilim Adamları
 39. Termodinamik - Termodinamik potansiyeller - Termodinamik Yasalar
 40. Asilasyon - Asilleşme - Asilasyon Nedir
 41. Halojenler - Halojenler Hakkında - Halojenler Nedir
 42. Elektron Dizilimi - Elektron Dizilimi Hakkında
 43. Periyodik Cetvel Grupları - Periyodik Cetvel Grupları Hakkında
 44. Akrilik Bileşikler - Akrilik Bileşikler Nelerdir - Akrilik Bileşikler Hakkında
 45. Jeokimyasal Çevrim - Jeokimyasal Çevrim Nedir
 46. Jeokimya - Jeokimya Kimya Nedir
 47. Elementler - Kadmiyum
 48. Kimya Sunu Programları 9-10-11-12. Sınıf
 49. Kimya Sözlüğü
 50. Çözeltilerin Özellikleri
 51. Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar
 52. Günlük Hayatta Kullanılan Asit ve Bazlar
 53. Reaksiyon Hızı
 54. SoyGazlar
 55. Kimyasal Hesaplamalar ve Kimyasal Tepkimeler
 56. Demir Elementinin Özellikleri
 57. Atom ve Elektron
 58. Maddenini Halleri
 59. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 60. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 61. Kimyasal Denklemler
 62. Elementlerin Kullanım Yerleri
 63. Hidrokarbonlar
 64. Damıtma
 65. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 66. Mol Kavramı ve Çözümlü Sorular
 67. Asal Gazlar
 68. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 69. Tuz Üretimi
 70. Isı Alış-Verişi
 71. Sıcaklık Değişimi
 72. Çekirdek Reaksiyonları
 73. İnorganik Bileşikler
 74. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 75. Temel Kimya Yasaları
 76. Metallerin Kullanım Alanları
 77. Modern Kimyanın Doğuşu
 78. Toprağın Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
 79. Indikatörler
 80. Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri
 81. Atomun Fiziksel Yapısı
 82. Karışımların Ayrılması
 83. Patlayıcı Maddeler
 84. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası
 85. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri
 86. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 87. Atom Modelleri
 88. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri
 89. Atom ve Atom Teorileri
 90. Çözünürlük Dengesi - KİMYA
 91. Karışımlar
 92. Yağların Hidrojenerasyonu(Margarin Yapımı)
 93. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 94. Ülkemizdeki Madenler Ve Enerji Kaynakları
 95. Bileşiklerin Ayrıştırılması - Kimya
 96. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük
 97. Kuantum Sayıları
 98. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 99. Yükseltgenme-İndirgenme ( Redoks) Tepkimeleri
 100. Kimyasal Bağlar
 101. Radyasyonun Canlılara Etkisi
 102. Atomla İlgili Terimler
 103. Kimyasal Tepkime Türleri
 104. Kuvarsit
 105. Çözeltiler
 106. Küresel Simetri
 107. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları
 108. Periyodik Tablo ve Tarihçesi
 109. Mol Hesaplama Yöntemi
 110. Organik Kimya
 111. Mol Kavramı
 112. Nükleer Manyetik Rezonans
 113. Asit,Baz,Tuz
 114. Elektroliz
 115. Doğalgazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir?
 116. Kimyanın Tarihçesi
 117. Magnezyum metalinin özellikleri
 118. Alkali Metaller Ve Kullanım Alanları
 119. Alaşımlar
 120. İyon Değiştiriciler
 121. Atomun Yapısı
 122. Nükleer Reaktörler
 123. Çözelti
 124. Radyoaktivite
 125. Madde Ve Özellikleri