PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe-Edebiyat-Dil Bilgisi


Sayfa : 1 [2]

 1. Divan-i Hikmet
 2. Atabet'ül Hakayık
 3. Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
 4. Masallar
 5. Manas Destanı
 6. Cengiz-name
 7. Edige Destanı
 8. Battal-Name
 9. Paragraf Bilgisi
 10. Edebiyat Terimleri Alfabetik
 11. Kompozisyon Nasıl Yazılır ?
 12. Şiir Türleri
 13. Kafiye Konu Anlatımı
 14. İstiklal Marşı ve Açıklaması
 15. Yazım (İmla) Kuralları
 16. Noktalama Işaretleri
 17. Fiil-Fiiller Konu Anlatımı
 18. Isimler-İsmin Halleri-İsim Tamlamaları
 19. Vurgu Ve Tonlama Konu Anlatımı
 20. Sert Sessizlerin Yumuşamasi
 21. Hece-Harf Bilgisi Konu Anlatımı
 22. Cümle Ve Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı
 23. Dillerin Çeşitlenmeleri
 24. Paragraf Test_Sorular
 25. AtatÜrk’ün Dile Verdiği Önem
 26. Ahmet Paşa Hakkında Bilgi Ve Gazelleri
 27. İçeriklerine Göre Cümleler
 28. Anlamlarına Göre Cümleler
 29. Bağlı Cümle
 30. Cümle Türleri
 31. Cümlenin Öğeleri
 32. Çatılarına Göre Eylemler
 33. Eylemler (Fiiller)
 34. Zarflar (Belirteçler)
 35. Zamirler (Adıllar)
 36. Sıfatlar (Ön Adlar)
 37. İsimler (Adlar)
 38. Yazım (İmla) Kuralları
 39. Türkçe'de Meydana Gelen Ses Olayları
 40. Sözcükte Anlam
 41. Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup
 42. Dil Yanlışları ve Anlatım Bozuklukları
 43. Anlatım Bozukluğu Test
 44. Edebiyatımızda Geçen İlkler
 45. Cümle Öğeleri Test -2
 46. Cümle Öğeleri Test - 1
 47. Şiirde Kafiye Cinas Redif Tunç Bilgisi
 48. Mektup Türleri ve Örnekler
 49. İkilemeler
 50. Cümle Yorumu
 51. Kelime ve Kelime Çeşitleri
 52. Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları...
 53. Halk Ozanları Geleneği
 54. HÜSN Ü AŞK Şeyh Galib ( 1757-1799)
 55. Göç Destanı
 56. Başlıca Dil Grupları
 57. Atasözleri Kitapçığı(Download)
 58. Büyük Türkçe Sözlük (download)
 59. Garip Akımının Şairleri
 60. Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir?
 61. Türk Edebiyatında Mektup
 62. 8.Sınıf Türkçe TaramaTest 4
 63. 8.Sınıf Türkçe TaramaTest 3
 64. 8.Sınıf Türkçe TaramaTest 2
 65. 8.Sınıf Türkçe TaramaTest 1
 66. 8.Sınıf Türkçe Test 1
 67. 7.Sınıf Türkçe Test 6
 68. 7.Sınıf Türkçe Test 5
 69. 7.Sınıf Türkçe Test 4
 70. 7.Sınıf Türkçe Test 3
 71. 7.Sınıf Türkçe Test 2
 72. 7.Sınıf Türkçe Test 1
 73. 6.Sınıf Türkçe Test 7
 74. 6.Sınıf Türkçe Test 6
 75. 6.Sınıf Türkçe Test 5
 76. 6.Sınıf Türkçe Test 4
 77. 6.Sınıf Türkçe Test 3
 78. 6.Sınıf Türkçe Test 2
 79. 6.Sınıf Türkçe Test 1
 80. Kelime Türleri Test
 81. ŞİİR BİLGİSİ Test 3
 82. ŞİİR BİLGİSİ Test 2
 83. ŞİİR BİLGİSİ Test
 84. Tamlamalar Sinavi
 85. SÖZCÜK TÜRLERi Testi 2
 86. SÖZCÜK TÜRLERi Testi 1
 87. SÖzcük Anlamları Sınavı Testi 2
 88. SÖzcÜk Anlamlari Sinavi Testİ
 89. Kelİme Anlamlari Sinavi Testİ
 90. Türkçe Soru ve Cevaplar
 91. DÂSTÂN-I LEYLÎ vü MECNÛN
 92. İçeriklerine Göre Cümleler
 93. Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 94. Sözcük İncelemesi (Kelime Tahlili)
 95. Bağlama Edatları
 96. Ünlem Edatları
 97. Paragraf
 98. Edebiyat-ı cedide (Servet-i fünun edebiyatı)
 99. Münazara
 100. Köroğlu Destanı
 101. Danişmend-name Destanı
 102. Selçuklu - Beylikler ve Osmanlı Dönemleri Destanları
 103. Göç Destanı
 104. Türeyiş Destanı
 105. Ergenekon Destanı
 106. Göktürk (Bozkurt) Destanı
 107. Hun-Oğuz Destanı
 108. Şu Destanı
 109. Alp Er Tunga Destanı
 110. Yaradılış Destanı
 111. Türk Edebiyatı Dönemleri
 112. Dünya Kültür ve Tarihi-Aydınlanma Çağı
 113. Dünya Kültürü ve Tarihi-Fransız ihtilali
 114. Pir Sultan Abdal
 115. Köroğlu
 116. Gevheri
 117. Edebi açıdan İstiklal Marşı
 118. Türk Dili ve Edebiyatının Bölümleri
 119. Eşanlamlı Kelimeler
 120. Cümlede Anlam
 121. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı
 122. Türk Edebiyatı Şairleri
 123. Divan şiiri nazım şekil ve türleri
 124. ...Edebiyat Sözlüğü...
 125. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
 126. Edebi Türler
 127. Edebi Akımlar
 128. Halk Edebiyatı
 129. Divan Edebiyatı